Cenniki urządzeń.

Aby przejrzeć ceny producentów, kliknij na logo wybranej firmy.

Cennik usługi montażu znajduje się poniżej cenników urządzeń.
Cennik usługi montażu klimatyzatorów, usług serwisowych.


1. Montaż kompletu klimatyzacji typu SPLIT:

L.P. Opis usługi Cena
netto
1. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 3 kW 1 200,00
2. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 4 kW 1 400,00
3. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 5 kW 1 600,00
4. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 6 kW 1 800,00
5. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 7 kW 2 000,00
6. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 8 kW 2 200,00
7. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 9 kW 2 400,00
8. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 10 kW 2 600,00
9. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 11 kW 2 900,00
10. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 12 kW 3 200,00
11. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 13 kW 3 500,00
12. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 14 kW 3 800,00
13. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 15 kW 4 200,00
14. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności nieprzekraczającej 16 kW 4 600,00
15. Montaż podstawowy klimatyzacji1 o wydajności przekraczającej 16 kW od 5 000,00

Montaż podstawowy klimatyzacji1 – usługa dotyczy każdego kompletu zakupionego w naszej firmie. Cena obejmuje:

– montaż jednostki wewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 m.
– montaż jednostki zewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 m.
– wykonanie łączącej jednostki instalacji rur miedzianych w otulinie o długości nieprzekraczającej 3 mb.
– wykonanie łączącej jednostki instalacji elektrycznej o długości nieprzekraczającej 3 mb.
– wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania skroplin o długości nieprzekraczającej 5 mb.
– wykonanie jednego przebicia Ø40÷Ø65 o głębokości nieprzekraczającej 50 cm.
– podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej

oraz następujące materiały:

– wspornik odpowiedni do ciężaru i sposobu montażu jednostki zewnętrznej
– rury miedziane w otulinie – do 3 mb.
– przewody elektryczne – do 3 mb.
– rury skroplinowe – do 5 mb. i złączki – do 5 szt.
– niezbędne systemy zamocowań tj. kołki rozporowe, śruby, wkręty
– uszczelnienie przebicia wg potrzeby.

2. Montaż jednostek klimatyzacji typu MULTISPLIT:

L.P. Opis usługi Cena
netto
16. Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej2 o wydajności nieprzekraczającej 8 kW 400,00
17. Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej2 o wydajności nieprzekraczającej 16 kW 800,00
18. Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej2 o wydajności przekraczającej 16 kW od 1 200,00
19. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 3 kW 900,00
20. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 4 kW 1 000,00
21. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 5 kW 1 200,00
22. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 6 kW 1 400,00
23. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 7 kW 1 600,00
24. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 8 kW 1 900,00
25. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 9 kW 2 200,00
26. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności nieprzekraczającej 10 kW 2 600,00
27. Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej3 o wydajności przekraczającej 10 kW od 3 000,00

Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej2 – usługa dotyczy każdej jednostki zakupionej w naszej firmie. Cena obejmuje:

– montaż jednostki zewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 m.
– podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej

oraz następujące materiały:

– wspornik odpowiedni do ciężaru i sposobu montażu jednostki zewnętrznej
– niezbędne systemy zamocowań tj. kołki rozporowe, śruby, wkręty.

Montaż podstawowy każdej jednostki wewnętrznej3 – usługa dotyczy każdej jednostki zakupionej w naszej firmie. Cena obejmuje:

– montaż jednostki wewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 m.
– wykonanie łączącej jednostki instalacji rur miedzianych w otulinie o długości nieprzekraczającej 3 mb.
– wykonanie łączącej jednostki instalacji elektrycznej o długości nieprzekraczającej 3 mb.
– wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin o długości nieprzekraczającej 5 mb.
– wykonanie jednego przebicia Ø40÷Ø65 o głębokości nieprzekraczającej 50 cm.
– podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej

oraz następujące materiały:

– rury miedziane w otulinie – do 3 mb.
– przewody elektryczne – do 3 mb.
– rury skroplinowe – do 5 mb. i złączki – do 5 szt.
– niezbędne systemy zamocowań tj. kołki rozporowe, śruby, wkręty
– uszczelnienie przebicia wg potrzeby.

3. Dodatkowe usługi i materiały przy montażu klimatyzacji:

L.P. Opis usługi Cena
netto
28. Każdy dodatkowy metr bieżący instalacji rur miedzianych w otulinie oraz elektrycznej zależnie od wydajności jednostki wewnętrznej od 40,00
29. Wykonanie przebicia Ø40÷Ø65 o głębokości nieprzekraczającej 80 cm. zależnie od materiału od 50,00
30. Wykonanie instalacji w kanałach PVC – cena za każdy rozpoczęty 1 mb.
Cena obejmuje koszty koryt i niezbędnych elementów montażowych
od 50,00
31. Montaż pompki skroplin zakupionej w naszej firmie zależnie od typu urządzenia
Cena obejmuje niezbędne materiały instalacyjne
od 120,00
32. Wykonanie instalacji podtynkowo (bez kosztów przygotowania bruzd) zależnie od długości
Cena obejmuje puszkę montażową, zawór Schradera, napełnienie azotem
od 180,00
33. Montaż dodatkowego filtra powietrza do jednostki wewnętrznej (różne rodzaje)
Cena obejmuje koszty filtra
od 90,00
34. Programowanie dodatkowego sterownika lub pilota zależnie od typu urządzenia
Cena nie zawiera kosztów sterownika lub pilota oraz jego montażu
50,00

4. Obsługa klimatyzacji:

L.P. Opis usługi Cena
netto
35. Konserwacja i czyszczenie4 klimatyzacji od 150,00
36. Mechaniczne czyszczenie wirnika lub tacek ociekowych wykonywane podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzacji 100,00
37. Konserwacja i czyszczenie pompki skroplin wykonywane podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzacji 50,00
38. Demontaż klimatyzacji zależnie od warunków
Cena nie zawiera kosztów utylizacji urządzenia
od 300,00
39. Kontrola szczelności układu klimatyzacji
Procedury zgodne z wymogami z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1516/2007
100,00
40. Odzysk czynnika chłodniczego zależnie od wagi
Cena nie zawiera kosztów utylizacji czynnika
od 150,00
41. Montaż lub wymiana elektrycznego zabezpieczenia jednofazowego
Cena obejmuje koszty zabezpieczenia
50,00
42. Montaż lub wymiana elektrycznego zabezpieczenia trójfazowego
Cena obejmuje koszty zabezpieczenia
80,00

Konserwacja i czyszczenie4 – usługa dotyczy jednej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zainstalowanych na wysokości nieprzekraczającej 3 m. oraz zakupionych w naszej firmie. Cena obejmuje:

– mechaniczne czyszczenie wszystkich filtrów oraz lameli parownika
– użycie środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących do filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika
– użycie środków silnie czyszczących do obudowy parownika wg potrzeby
– mechaniczne czyszczenie pilota lub sterownika oraz wymiana baterii wg potrzeby
– mechaniczne czyszczenie lameli skraplacza wg potrzeby
– użycie środków silnie czyszczących do lameli skraplacza wg potrzeby
– użycie środków silnie czyszczących do obudowy skraplacza wg potrzeby
– sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzania skroplin
– sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego
– sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy.


czyszczenie klimatyzacji