Dzięki wszechstronnemu zrozumieniu, w jaki sposób zdrowsze otoczenie może poprawić nasze funkcjonowanie w pomieszczeniach, jak wpływa na pracę, naukę i środowisko życia, członkowie EVIA koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach jako kluczowego priorytetu polityki europejskiej. Europejczycy spędzają 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych, wewnątrz budynków, w których poziomy zanieczyszczeń są często znacznie wyższe niż na zewnątrz.

W rzeczywistości powietrze w naszych domach, szkołach, biurach i innych miejscach pracy jest średnio dwukrotnie, a nawet pięciokrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. W bardziej ekstremalnych przypadkach stwierdzono, że powietrze w pomieszczeniach jest sto razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Narażenie na zanieczyszczenia w pomieszczeniach, głównie w wyniku wykonywania codziennych czynności, jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju astmy i rozprzestrzeniania się większości infekcji oraz alergii.

Co EVIA oznacza jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ – Indoor Air Quality) i na jakich typach pomieszczeń się skupia?

Jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ) to termin odnoszący się do jakości powietrza wewnątrz i wokół budynków i konstrukcji, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia i komfortu osób przebywających w budynku. Kampania EVIA IAQ koncentruje się nie tylko na poprawie IAQ w budynkach mieszkalnych, takich jak domy i mieszkania, ale także w obiektach niemieszkalnych, takich jak szkoły, sklepy, szpitale i fabryki, ale także na przykład w pociągach.

Co powoduje słabe IAQ?

Na poziom IAQ w budynku może wpływać wiele czynników, takich jak: wilgotność, zapachy, chemikalia i cząsteczki powietrza zewnętrznego, które są uwięzione w budynkach. Mówiąc dokładniej, czynniki takie jak pleśń, farby na bazie ołowiu, bierne palenie i wysoki poziom CO2 mogą powodować niezdrowe, a nawet niebezpieczne warunki życia.

W ostatnich dziesięcioleciach istotny wpływ na IAQ miał również dramatyczny wzrost szczelności powietrznej nowoczesnych budynków. Zwiększenie szczelności budynków w rzeczywistości sprawi, że będą one bardziej energooszczędne, ale znacznie utrudni ucieczkę niskiej jakości powietrza.

Dlaczego powinno nas obchodzić IAQ?

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest równie, jeśli nie ważniejsza, niż jakość powietrza na zewnątrz, jeśli chodzi o zdrowie ludzi. Wiele badań wykazało, że IAQ jest często gorszy niż jakość powietrza na zewnątrz, nawet w niektórych najbardziej zanieczyszczonych obszarach, takich jak centra miast. W rzeczywistości powietrze w naszych domach, szkołach, biurach i fabrykach może być dwukrotnie, a nawet pięciokrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze zewnętrzne. Liczy się nie tylko jakość powietrza, ale także ilość czasu, który w nim spędzamy. Według publikacji z 2008 r. [1] jedna czwarta populacji spędza ponad 20 godzin dziennie, czyli ponad 80% czasu w pomieszczeniach. Co więcej, najbardziej narażone grupy ludności, osoby starsze i dzieci poniżej piątego roku życia, zwykle spędzają więcej czasu w pomieszczeniach niż ich bardziej odporni odpowiednicy.

Jaki wpływ może mieć słaby IAQ na czyjeś zdrowie?

Źle wentylowany budynek jest chory i nieuchronnie prowadzi do chorych mieszkańców. Zły IAQ (Indoor Air Quality) może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia: w krótkim okresie może prowadzić do kaszlu, kichania, zmęczenia i bólów głowy. W dłuższej perspektywie słaby IAQ wiąże się z szeregiem niepożądanych skutków zdrowotnych, takich jak objawy alergii i astmy, rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, infekcje dróg oddechowych i choroby układu krążenia. Na przykład osoby, które spędzają dużo czasu w słabo wentylowanych pomieszczeniach, mają o 50% większe ryzyko rozwoju alergii.

Jaki wpływ może mieć słaby IAQ na gospodarkę?

Zły IAQ to nie tylko problem zdrowotny, ale jeśli jest systematycznie obecny w społeczeństwie, może również poważnie obciążać gospodarkę. Projekt promocji zdrowego powietrza w pomieszczeniach (IAIAQ) [2] obliczył, że w Unii Europejskiej każdego roku tracone są dwa miliony zdrowych lat z powodu złej jakości powietrza w pomieszczeniach. Oznacza to nie tylko spadek produktywności, ale także stanowi duże obciążenie dla naszych systemów opieki zdrowotnej. Słabe IAQ może również wpływać na uczniów przygotowujących się do podjęcia pracy, uniemożliwiając im w ten sposób osiągnięcie pełnego potencjału naukowego i zawodowego. Badania przeprowadzone przez Agencję Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) [3] wykazały, że dzieci w klasach z wyższymi wskaźnikami wentylacji na zewnątrz uzyskują wyższe wyniki w standardowych testach z matematyki i czytania niż dzieci w słabo wentylowanych salach.

Jaki wpływ może mieć niski poziom jakości powietrza na środowisko?

IAQ wpływa nie tylko na zdrowie ludzi i gospodarkę, ale ma również znaczące konsekwencje dla środowiska. Budynki odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii w UE i za 36% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach bez zagrażania jakości pomoże UE osiągnąć jej cele środowiskowe.

Co może zrobić lepsza wentylacja, aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach?

Dobra wentylacja ma znaczący pozytywny wpływ na IAQ. Może usuwać zanieczyszczenia, takie jak toksyny i CO2 z powietrza i ma kluczowe znaczenie na przykład w zwalczaniu pleśni kondensacyjnej, która może powstawać z powodu braku właściwej cyrkulacji powietrza.

Jaki jest obecny stan regulacji dotyczących jakości powietrza w państwach członkowskich UE?

Obecnie walka o zaostrzenie przepisów dotyczących kontroli jakości powietrza jest w powijakach. Obecnie standardy IAQ są określane głównie na poziomie państw członkowskich, gdzie istnieją pewne zasady. EVIA uważa jednak, że standardy dotyczące IAQ muszą zostać ustalone na poziomie UE w celu ustanowienia najwyższych, skutecznych i wykonalnych standardów, ze względu na ich wpływ na środowisko, gospodarkę i siłę roboczą, które są jednymi z podstawowych kompetencji UE.

Czy EVIA zajmuje się głównie regulacją budowy nowych mieszkań?

EVIA opowiada się za bardziej rygorystycznymi wymogami IAQ dla nowo budowanych budynków, jak również dla istniejących budynków. Ponieważ około 70 procent wszystkich budynków, które będą zajmowane w 2050 r., Zostało już zbudowanych, skupienie się na nowych mieszkaniach tylko nieznacznie poprawiłoby czynniki ekonomiczne, zdrowotne i środowiskowe związane z IAQ. Dlatego też musimy skupić się również na istniejących budynkach, które są poddawane renowacji.

Co robi EVIA, aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach?
EVIA przyjmuje dwutorowe podejście do rozwiązywania problemu IAQ na poziomie UE.

Po pierwsze, próbuje przekonać europejskich decydentów do podjęcia działań w zakresie nowych budynków i projektów renowacji, które poprawią jakość IAQ, takich jak wymaganie etykiet IAQ dla budynków, regularne kontrole i minimalne standardy IAQ. Czyni to, przedstawiając ogólną potrzebę IAQ, ale także promując konkretne zmiany w prawodawstwie, takie jak dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Ponadto EVIA współpracuje z partnerami branżowymi i stowarzyszeniami zawodowymi, gdy jest to potrzebne, aby odzwierciedlić jej przesłania. Na przykład EVIA współpracowała z AREA, EHPA, EPEE, eu.bac, EUHA, Eurovent, GCP Europe i REHVA w 2016 r., A ostatnio we wrześniu 2017 r., Aby odpowiedzieć na wezwanie społeczności zdrowotnej i wspólnie wezwać posłów do Parlamentu Europejskiego, aby zapłacili należne uwzględnienie jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) w trosce o zdrowie, komfort i produktywność obywateli

Po drugie, EVIA stara się informować szerokie grono interesariuszy IAQ i ogół społeczeństwa o znaczeniu IAQ, prezentując swoje argumenty na konferencjach i wydarzeniach, a także w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Jednym ze sztandarowych wydarzeń EVIA jest doroczna konferencja EUREKA, która odbyła się w Hadze w 2016 r. We współpracy z europejskim partnerstwem na rzecz energii i środowiska (EPEE). Konferencja zgromadziła przedstawicieli branży grzewczej i wentylacyjnej, użytkowników i społeczność akademicką, aby omówić zrównoważone ogrzewanie, chłodzenie i wentylację w Europie. Dyskutowali między innymi o przyszłości wentylacji w Europie, ale także o tym, jak budynki powinny zapewniać wysoki poziom IAQ. EVIA nie tylko promuje wentylację na poziomie UE, a we wrześniu 2017 r. Stowarzyszenia po raz pierwszy zorganizowały EUREKA 2017 Roadshow Italy, aby między innymi omówić IAQ na poziomie krajowym.

Oprócz organizacji własnych wydarzeń EVIA bierze udział w konferencjach na szczeblu regionalnym i unijnym, organizowanych przez inne stowarzyszenia. Jesienią 2016 roku EVIA była gospodarzem dyskusji panelowej w ISH (Frankfurt), a we wrześniu 2017 roku uczestniczyła w konferencji Indoor Air Quality and Water Safety Conference 2017 w Birmingham (Wielka Brytania). W przyszłości EVIA będzie nadal poszukiwać okazji do prezentowania i omawiania swojego stanowiska w sprawie IAQ w całej Europie.

EVIA aktywnie współpracuje również z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi, aby dotrzeć do docelowych odbiorców. Na przykład w lipcu 2017 roku EVIA zamieściła opinię na temat potrzeby zrobienia więcej dla IAQ w EPBD w magazynie Parliament i aktywnie poszukuje innych mediów, aby zwrócić uwagę na EVIA i jej członków na poziomie UE i państw członkowskich.

Źródło https://www.evia.eu/indoor-air-quality/